Thursday, January 27, 2011

Объект хандалтат програмчлал - Сурах Бичиг

CS203-Объект хандалтат програмчлал хичээлийн хүрээнд Жава хэлийг судлах бөгөөд
1. "Оъект хандалтат програмчлал Java" Д.Энхжаргал
2.  "Объект хандалтат програмчлал C++" Т.Отгонбаяр гэсэн номнуудыг
КТМС-н номын сангаас авч уншицгаана уу.