Д.Энхжаргал

Оюутнууд cs203@cdeq.mn и-мэйл хаяг уруу өөрийн и-мэйл хаягнаас суудаг цаг, нэр, кодоо явуулаарай. Хичээлтэй холбоотой мэдээлэл явуулахад хэрэгтэй.

И-МЭЙЛ: enkhjrgl2002@yahoo.com
ӨРӨӨ: 1** ТООТ
ЛЕКЦИЙН ЦАГ:
Даваа - 1 (130лекц)
Бааасан - 1 (130лекц)
ЛАБОРАТОРЫН ЦАГ:
Даваа - 2 (126лаб)
БИЕ ДААЛТЫН ЦАГ:
Гараагүй...