Sunday, February 28, 2010

Бие даалт 01

Бие даалт 01 - Жава Өгөгдлийн төрөл, оператор

УДИРДАМЖ:
Энэ бие даалтын ажлаар бид жава хэлний өгөгдлийн төрлүүд, жава хэлний операторууд түүн дээр хийгдэх үйлдлүүд, жава хэлний оролт гаралтын аргуудын тухай судлаж бодит практик дээр турших болно.

АШИГЛАХ МАТЕРИАЛ:
java.sun.com
google.mn search keyword:"java data types, java operators, java input output tutorial, examples"
JAVA 2 - Энхжаргал багшийн ном
Лекцийн материалууд

ДҮГНЭХ ХЭЛБЭР:
Бие даалт 1 нь нийт 5 оноотой.
Шалгах эцсийн хугацаа 7 -р долоо хоногийн Баасан гараг буюу 03-13ны 18:00 (цагийн юм цагтаа, хугацаа хэтэрвэл тооцохгүй тул эртхэн үзүүлвэл хялбар байх болно)
ШАЛГУУЛАХ:
Оюутан тус бүр бие даалтын ажлыг лабораторын багшийнхаа бие даалтын цаг дээр лабораторын компьютер дээр эсвэл notebook дээр програмаа ажилуулж шалгуулж цаасан дээрх тайлангийн(программын эх кодыг хавсаргана) хамт хамгаалж оноогоо авна.
ШААРДЛАГА:
-Оюутны хийсэн жишээ Програм нь бие даалтын даалгаварт тусгагдсан бүх ойлголтуудыг бодитоор хэрэгжүүлж обьект хандлагат аргыг ашигласан байх хэрэгэтэй.
-Тайлан нь оюутны код, нэр, лабораторын цаг, багшийн нэр, бие даалтын даалгаврын зорилго, онолын судалгаа, програмын кодыг тайлбарын хамт тусгасан байх хэрэгтэй.


ДААЛГАВАР:
Бие даалтын ажил 1 нь үндсэн 2 хэсэгтэй:

1.) Операторууд
Арифметик опертаор: +,-,/,*,%
Логик оператор: &&, ||, !
Харьцуулах үйлдэл: if else нөхцөл шалгах үйлдлэл, case switch арга
Нэмэгдүүлэх, хорогдуулах: ++, --
Бит үйлдлүүд: &,| ,^
Давталттай цикл: while давталт, for буюу параметрт давтавт, do while буюу дараах нөхцөл давталт

2.) Өгөгдлийн төрлүүд+Оролт гаралт
2.1) boolean, char, byte, short, int, double г.м өгөгдлийн төрлүүд, утгын хязгаарууд , автомат болон гар аргын хоорондын хөрвүүлэлт.

2.2) жава хэлний оролт гаралтын аргууд, файлаас болон гараас хэрхэн утга авдаг args[] массив, scanner класс, bufferedreader -н функцуудын онцлог, ялгаа, тэдгээрийн хэрэглээ.


Бие даалтын нүүр

Энэ бие даалтын нүүрийг ашиглаж бие даалтаа хийнэ үү.

Tuesday, February 23, 2010

Лаб 01 - Мяг 7

Мягмар - 7 лаб 01 - татах

Цагаан сар гээд хичээл ороогүй Мяг -7 цагийн хүүхдүүд эхний лабораторын ажлаар энэ лаб-г хийнэ.
CS203 - ОХП хичээлийг үзэж байгаа оюутнууд cs203@cdeq.mn и-мэйл хаяг уруу өөрсдийн суудаг цаг, нэр кодын хамт явуулна уу. Явуулсан хүүхдүүд дахин явуулах шаардлагагүй. Бүртгүүлсэн и-мэйл хаяг уруу чинь хэрэгцээт мэдээлэл(шалгалтын хуваарь, сорил, б/д г.м) илгээж байна.

Лабын тэмдэглэл src

ЖАВАГИЙН ЗАМЫГ ЗААЖ ӨГӨХ:
PATH:

C:\Program Files\Java\jdk1.6.0\bin

КОММАНД МӨР:
c:\sw203

cmd

1. java
2. javac

1. dir - directory
2. cd - current dircectory

cd c:\sw203

dir

javac - java compiler

НЭМЭЛТ:
JAVA JDK - JAVA DEVELOPMENT KIT

JAVA JRE - JAVA RUNTIME ENVIRONMENT

http://eclipse.org/

http://netbeans.org/

Байгуулагч арга жишээ src


class cs203{
String TeacherName;
int Time;

cs203(String Ner, int tsag) //tsag=3
{
Time=tsag; //Time=3
TeacherName=Ner;
}

cs203(String Ner)
{
TeacherName=Ner;
}

public void myfunction(){
String myInfo;
hicheel.DisplayAll();}

public void DisplayAll2()
{
String ovog;
int nas;
myfunction();
System.out.println("Minii ovog: "+ovog+" Minii nas: "+nas);
}

public String DisplayAll()
{
String Ovog;
int Nas;
String Utga="Minii ovog: "+ovog+" Minii nas: "+nas;
return utga}

public getTime()
{return Time;}
public setTime(int Tsag)
{Time=Tsag;}

public class CS203lab{
public static void main (String []args)
{
cs203 hicheel = new cs203(args[0],args[1]);
cs203 hicheel2 = new cs203("BoldErdene");
cs203 hicheel3 = new cs203();

}
}
}

Удамшил жишээ src


// ajluulahdaa
// javac lab01.java
// java lab01 Bat Dondog

class Student {
public String Ovog;
public String Ner;

Student (String ovog, String ner){
Ovog=ovog;
Ner=ner;
}

Student (String ovog){
Ovog=ovog;
}

public String getOvog()
{
return Ovog;
}
public String getNer()
{
return Ner;
}
}

class hwStudent extends Student{
private String location;
hwStudent(String OVOG, String NER, String BAIRSHIL)
{ super(OVOG,NER);
location=BAIRSHIL;
}
public String getLocation()
{System.out.println("Bi "+location+" suudag.");}

}
public class lab01 {
public static void main (String args[]){

Student oyutan= new Student (args[0], args[1]);
Student bagsh= new Student ("Cecgee");
hwStudent oyutan2= new hwStudent("Bat","Dorj","3n Davkhar");

System.out.println("Oyutan: "+oyutan.getOvog()+" "+oyutan.getNer());
System.out.println("Bagsh: "+oyutan.getOvog()+" "+bagsh.getOvog());
System.out.println("HW oyutan: "+oyutan2.getOvog()+" "+oyutan2.getLocation());

}
}

Лаб 01, Лаб 02, Лаб 03

CS203-Обьект хандалтат програмчлал зааж байгаа 3 багш нар ярилцаж үзээд бүх хүүхдүүдэд ижил лабораторын даалгавар өгөхөөр болсон. Доорх линкээр татаж авна уу.

Сервер шинэчилж байна

cdeq.mn дээр хост хийсэн хичээлийн материалууд татах боломжгүй байгааг анхаарна уу. Серверээ шинэчилж байгаа тул ойрын хугацаанд ажиллахгүй байх.

Monday, February 22, 2010

CS203 Лаб03

Лаб 03 энд (PDF) дарж татаж авна уу. Эцсийн хугацаа 6 -р долоо хоног

Wednesday, February 17, 2010

Лаб 02

Лаб 02 энд (PPS), энд (PDF) дарж татаж авна уу. Эцсийн хугацаа 5 -р долоо хоног.

Friday, February 12, 2010

Лаб 01

Жаргалсайхан багшийн группын оюутнуудын Лабораторын ажил 01 (2 даалгавар 4 оноо) энд дарж (Mirror Link) татаж аваарай. Лха-6,7 цагийн хүүхдүүд 4-р долоо хоногт лаб01 -ээ тооцуулж, Дав-3, Мяг-7 цагийн хүүхдүүд 5-р долоо хоногтоо шалгуулна. Лабораторын ажлыг тухайн оюутны цаг дээр л шалгана. Хугацаа хэтэрвэл оноо тооцохгүй.

Жишээ кодыг эндээс үзээрэй.

Цаг солигдов

Жаргалсайхан багшийн Пүрэв-7 цагийн лаб Мягмар гарагийн -7 цаг болж солигдлоо. Ирэх долоо хоногт цагаан сар гээд орохгүй учраас 5 -р долоо хоногт Мяг-7 дээрээ орно.

Hello World?

Сайн уу Дэлхий?