Friday, February 12, 2010

Лаб 01

Жаргалсайхан багшийн группын оюутнуудын Лабораторын ажил 01 (2 даалгавар 4 оноо) энд дарж (Mirror Link) татаж аваарай. Лха-6,7 цагийн хүүхдүүд 4-р долоо хоногт лаб01 -ээ тооцуулж, Дав-3, Мяг-7 цагийн хүүхдүүд 5-р долоо хоногтоо шалгуулна. Лабораторын ажлыг тухайн оюутны цаг дээр л шалгана. Хугацаа хэтэрвэл оноо тооцохгүй.

Жишээ кодыг эндээс үзээрэй.

No comments:

Post a Comment