Tuesday, February 23, 2010

Лаб 01 - Мяг 7

Мягмар - 7 лаб 01 - татах

Цагаан сар гээд хичээл ороогүй Мяг -7 цагийн хүүхдүүд эхний лабораторын ажлаар энэ лаб-г хийнэ.

No comments:

Post a Comment