Tuesday, February 23, 2010

CS203 - ОХП хичээлийг үзэж байгаа оюутнууд cs203@cdeq.mn и-мэйл хаяг уруу өөрсдийн суудаг цаг, нэр кодын хамт явуулна уу. Явуулсан хүүхдүүд дахин явуулах шаардлагагүй. Бүртгүүлсэн и-мэйл хаяг уруу чинь хэрэгцээт мэдээлэл(шалгалтын хуваарь, сорил, б/д г.м) илгээж байна.

No comments:

Post a Comment