Tuesday, February 23, 2010

Сервер шинэчилж байна

cdeq.mn дээр хост хийсэн хичээлийн материалууд татах боломжгүй байгааг анхаарна уу. Серверээ шинэчилж байгаа тул ойрын хугацаанд ажиллахгүй байх.

No comments:

Post a Comment