Friday, March 25, 2011

Лаб№8


PDF хувилбар (код харагдахаар зассан)

Tuesday, March 15, 2011

CS203-Сорил 01

9-р долоо хоногт буюу 3/26 - Бямба гараг, 15:00 цагт 130, 205, 206 ангид СS203 - Сорил 1 авна. 
Сорил нь эхний 9 лекц, 7 лаб дээр үзсэн ойлголтууд агуулсан тест, бодлого гэсэн 2 хэсгээс бүрдэнэ.

Monday, March 14, 2011

"Бие даалт №1" хамгаалах

Бие даалтын ажил№1-ийг дараах 2 үе шаттай хамгаалуулна. Үүнд:
  1. X долоо хоног (III.28-IV.1) Хэрэгжүүлэх ойлголтууд: Хийсвэрлэл, удамшил харьцаа, даран тодорхойлогдсон арга (method override), Статик түлхүүр үгийн хэрэглээ, final түлхүүр үгийн хэрэглээ, дахин тодорхойлогдсон арга (method overload)
  2. XIII долоо хоног (IV.18-IV.23) Хэрэгжүүлэх ойлголтууд: Интерфейс, бүрдмэл харьцаа, ...

Лаб№7

Wednesday, March 9, 2011

Monday, March 7, 2011

Лаб№6

Лабораторийн ажил№6