Monday, February 14, 2011

Лаб№1

Анхаар! Энэ лабораторийн ажил бусад лабораторийн ажлуудад ашиглагдах анхны алхам тул тусад нь хамгаалах шаардлагагүй, Лаборатрийн ажил№2, 3-ийг цагтаа хамгаалах үед энэхүү лабораторийн ажлын 2 оноо нь автоматаар тооцогдоно.

Лабораторийн ажил№1

No comments:

Post a Comment