Friday, April 16, 2010

Лаб 08 (шинэ)

Болд-Эрдэнэ багш, Өлзийбаатар багшийн оюутнууд ЛАБ8 -аа (Бүрдмэл харьцаа) энэ удирдамжийн дагуу хийнэ. Жаргалсайхан багшийн оюутнууд ЛАБ8-аа (GUI) лабаараа тооцуулна. ЛАБ8-н эцсийн хугацаа 13-р долоо хоног.

No comments:

Post a Comment