Tuesday, April 27, 2010

Лаб 9, 10+Бие даалт 4

Лабын удирдамжуудыг slideshare, google docs дээр байршуулсныг татах боломжтой байгаа. Гэвч зарим оюутнууд татаж авч чадахгүй байгаа тул татахаар байрлуулж байна.

ТАТАХ - Лаб 9, 10+Бие даалт 4

No comments:

Post a Comment