Monday, March 15, 2010

Хэрэгтэй файлууд

Нэр тайлбарФайл
Learning Java 3th Edition

Java-гийн бүх сэдвийг хамарсан хичээл. Хичээл бүр жишээ кодуудтай. Англи хэл дээр бичигдсэн.

Татаж авах
Java-ийн үндсэн синтакс

Java-ийн үндсэн синтаксын талаар мэдлэгтэй болно. Тус бүрдээ жишээтэй англи хэл дээр бичигдсэн pdf файл.

Татаж авах
Java-хэлний товч танилцуулга

Англи хэл дээр бичигдсэн pdf файл

Татаж авах
Java-Event

Java дээр event хэрхэн бичих тухай. Тус бүрдээ жишээтэй. Англи хэл дээр бичигдсэн pdf файл.

Татаж авах
Layout-Managers

FlowLayout, BorderLayout, CardLayout, GridLayot, GridBagLayout, BoxLayout - уудын талаар бичсэн. Тус бүрдээ жишээтэй англи хэл дээр бичигдсэн pdf файл.

Татаж авах
Үндсэн Swing-үүд

Swing нь хэрэглэгчийн график интерфэйсийг харуулдаг хэрэгсэл. Тус бүрдээ жишээтэй. Англи хэл дээр бичигдсэн pdf файл.

Татаж авах
Бусад нэмэл Swing-үүд

JList, JTable, JTree болон тэдгээрийг хэрхэн ашигах тухай тус бүрдээ жишээтэй. Англи хэл дээр бичигдсэн pdf файл.

Татаж авах
Объект хандлагат програмчлалын үндэс - Java

Объект хандлагат програмчлалын үндсэн ойлгуултууд Java дээр. Тус бүрдээ жишээтэй. Англи хэл дээр бичигдсэн pdf файл.

Татаж авах
Java Input/Output

Java-ийн Оролт / Гаралт. Тус бүрдээ жишээтэй. Англи хэл дээр бичигдсэн pdf файл.

Татаж авах
Объект хандлагат програмчлалын үндэс - Java (Нэмэлт)

Overloading, Designing "real" class, Inheritance, Abstarct classes, Interfaces... гэх мэт тус бүрдээ жишээтэй. Англи хэл дээр бичигдсэн pdf файл.

Татаж авах
AWT-Components

AWT Component-уудын талаар тус бүрдээ жишээтэй. Англи хэл дээр бичигдсэн pdf файл.

Татаж авах

No comments:

Post a Comment