Thursday, April 28, 2011

Ж.Золжаргал багшийн оюутнуудын явцын дүн

3-3, 5-6 лаб-ын оюутнууд дүнгээ үзэж 15-р долоо хоногт бахдаж буруу оруулсан дүн байвал засуулна уу.

https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0Agy8N34zEKcudDRVa3N5OHpYTE9wX2ZPV2xtV0o1MXc&hl=en

2 comments: