Saturday, April 23, 2011

Сорилын дүн

Анхаар!
  • 15 долоо хоногийн даваа гариг гэхэд багш нар лабораторийн цаг тус бүрээр Сорил2-ийн дүнгээс бусад оноог хичээлийн вэбэд нийтлэх тул бүхэн Сорил№2-оос өмнө өөрийн явцын болон Сорил1-ийн оноогоо вэбээс харж баталгаажуулна уу!
16 долоо хоногт дүнгийн баазад өөрлчлөлт орохгүйг анхаар!!!No comments:

Post a Comment