Wednesday, April 20, 2011

Unicode хөрвүүлэгч

Зарим лекц, лабораторын ажлын үсгийн фонт нь танигдахгүй байвал танигдахгүй байгаа үгээ хуулж аваад http://url.cdeq.mn/unicode хаягаар орж Unicode-руу хөрвүүлж уншина уу.

No comments:

Post a Comment