Friday, April 15, 2011

String харьцуулах

String s = "Bataa", t = "Dorjoo";
if (s == t) // Зөв юм шиг боловч тэмдэгтийг ингэж харьцуулах нь буруу
if (s.equals(t)) // Зөв
if (s > t) // Буруу
if (s.compareTo(t) > 0) // Зөв

1 comment: